You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

BIOSIYOSAT

From EverybodyWiki Bios & Wiki

Script error: No such module "AfC submission catcheck".

Biosiyosat - fiziologiya, genetika, biologiya, hulq, ekologiya va taraqqiyot falsafasi o'zaro uyg'unligiga asoslangan zamonaviy nazariya. Biosiyosat inson va hayvonot dunyosi va tushunchalar umumiyligini tan olish asosiga quriladi. Biosiyosatning bosh ob‘yekti – inson hulqidir.

Foydalanilgan adabiyotlar[edit]

  1. B.T.Ataxanov, M.B.Isabayev FUQAROLIK JAMIYATI FANIDAN ATAMALAR LUG'ATI kitobidan.


This article "BIOSIYOSAT" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:BIOSIYOSAT. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.