You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Holotróp Légzés

From EverybodyWiki Bios & Wiki


A Holotrop Légzés™ (holotróp légzés, holotropikus légzés) egy önismereti/öngyógyító módszer, mely segít jobban megérteni saját magunkat, kitágítani tudatosságunkat, megismerni testi vagy pszichoszomatikus tüneteink eredetét.[1]

Elnevezés, Eredet[2][3][edit]

A "holotrop" elnevezés a görögből származó „holosz” (teljes) és „trepein” (mozgás, növekedés) szavak összevonásából ered, és mint jelzőt úgy szokás fordítani, hogy valami, ami "a teljesség felé tart", vagy "kiteljesedés felé halad". A holotrop kifejezés megalkotása, valamint a Holotrop Légzés™ módszer Dr. Stanislav Grof cseh pszichiáterhez köthető, aki feleségével, Christina Groffal dolgozta ki a módszertant több évtizedes, kiterjedt pszichiátriai, pszichoterápiás és LSD-vel végzett kutatásokra támaszkodva.

Magyarban a Holotrop Légzés™ módszert gyakorta írják hosszú "ó"-val (holotróp légzés), vagy hivatkoznak rá úgy is, hogy holotropikus légzés, vagy holotrópikus légzés.

Módszer[edit]

A Holotrop Légzés™ mint módszer az alábbi elemekből áll:

  • légzésmunka (az instrukció, hogy a légzés legyen kicsit gyorsabb és kicsit mélyebb)
  • érzelmeket megmozgató (evokatív) zene
  • szükség esetén testmunka (bodywork)
  • az élmények integrációját támogató megosztó körök és egyéb művészetterápiás módszerek (pl.: mandala rajzolás)

A Holotrop Légzés™ sarokkövei[edit]

A módszer az 5 szempont mentén írható le:

Holotrop tudatosságú állapot[edit]

A holotrop állapotok alatt minden olyan tudatállapotot érthetünk, amelyekben beindulnak a belső növekedési és öngyógyító folyamatok.

Belülről vezetett folyamat[edit]

A résztvevők belső folyamatait és élményeit nem egy külső szakmai autoritás (terapeuta, facilitátor) vezeti, hanem a mindannyiunkban megtalálható belső bölcsességhez történő kapcsolódás által bonatkozik ki (a belső bölcsességre belső gyógyító mechanizmusként, vagy természetes intelligenciaként is utalnak).

Aktiválódó belső bölcsesség[edit]

Mindannyiunkban megvan az a "működési intelligencia", amely által képesek vagyunk gyógyulni és növekedni. A belső bölcsesség egyik megjelenési formája például az immunrendszer, vagy akár az a genetikai információhalmaz, amely mentén az egyedfejlődésünk kibontakozik.

Szükséges és megfelelő tapasztalás[edit]

A holotrop folyamat során mindig azt tapasztalják meg a résztvevők, amire éppen az adott pillanatban szükségük van. Ennek a szempontnak az elfogadása és légzésfolyamat során történő gyakorlása segíti a gyógyító/növekedési élmény mélyítését és kibontakozását.

Belső növekedés, életöröm, kiteljesedés[edit]

A belső bölcsességünkhöz történő kapcsolódás lehetővé teszi, hogy beinduljanak a szervezetünk természetes gyógyító és helyreállító folyamati, megéljük saját erőnket (enpowerment), útmutatásra leljünk egzisztenciális dilemmáinkhoz, inspiriciót kapjunk a spirituális fejlődésünkhöz, és mindezáltal egy kiteljesedettebb (holotrop -> teljesség felé haladó) létállapot felé haladjunk.

A Holotrop Légzés™ módszere lehetővé teszi, hogy a résztvevők egy olyan kitágult tudatállapotba lépjenek, amely alkalmas öngyógyító és önismereti munkára.

Ez a kitágult tudatállapot nagyon mély szintű oldódásra, gyógyulásra, a mély sebek, traumák és sérülések tudatosítására, megdolgozására és elengedésére ad lehetőséget, emiatt a Holotrop Légzést™ „ipari erősségű meditációnak” is nevezik.

Holotrop Légzés™ műhelyek menete[edit]

A műhelyek 3-as tagolásúak: Felkészítés (Preparation) - Folyamat (Process) - Integráció (Integráció).

Felkészítés[edit]

Az első alkalommal légzőknek tartott ismertetőt és a nyitó kört követően a résztvevők légző párt választanak maguknak.

Folyamat[edit]

A Holotrop Légzés™ workshop során a résztvevők párokba rendeződnek. A páros egyik tagja csukott szemmel, matracon fekve lélegzik (légző/breather), míg a páros másik tagja a légző folyamatát kíséri (ülő/sitter), tudatos jelenléttel és gondoskodással (papírzsebkendőt ad neki, kikíséri a mosdóba, etc). A légzés technikáját illetően annyi az instrukció, hogy a légző a megszokottnál egy kicsit gyorsabban és mélyebben lélegezzen. Mindezalatt a légző egy kitágult holotropikus tudatállapotba kerül, és törekszik arra, hogy engedje, hogy a folyamatát a saját belső bölcsessége vezérelje. Az egész folyamatot egy előre összeállított zenei szett támogatja. A légző a légzésműhelyt vezető facilitátoroktól támogatást kap abban, hogy teret adjon bármilyen benne megszülető és kifejeződni akaró hangnak, mozgásnak vagy mozdulatnak. A facilitátorok szükség esetén támogatást nyújtanak bárkinek, a folyamat bármelyik pontján. A következő légzés alkalmával a pár tagjai cserélnek, és aki már lélegzett, az most az ülő szerepét és feladatait látja el.

Integráció[edit]

A workshopokon a légzés alatt feljött élményeket, érzéseket kreatív módon, művészetterápiás eszközökkel, mandala rajzolással és kiscsoportos megosztással integrálják a résztvevők.

Hasonló módszerek[edit]

Számos más módszer kínál hasonló megtapasztalást, azonban az egyes eljárások között lévő különbségek meghatározzák a résztvevők belső folyamatainak biztonságosságát és azok eredményét, eredményességét. A Holotrop Légzés™ módszerrel hasonlóságot mutat a Rebirthing, a Wim Hof Method, és más egyéb transzlégzés módszerek.

A Holotrop Légzés™ egy védjegy oltalom alatt álló bejegyzés, annak használatára csak az jogosult, aki elvégzi a hivatalos GTT (Grof Transpersonal Training) képzést, és hű marad a GTT által lefektetett etikia- és módszertani normákhoz.

Előfordul, hogy a transzlégzés (vagy Grof-féle transzlégzés) elnevezés pontatlan és megtévesztő használatával egy olyan módszerre utalnak, amely bár mutathat hasonlóságokat a Holotrop Légzéssel™, de attól ugyanakkor jelentősen eltér.

Légzés Műhelyek Magyarországon és Európában[edit]

Magyarországon Holotrop Légzés™ műhelyeket a Holotropic Hungary szervez néhány havi rendszerességgel.

Az Európa szerte elérhető műhelyek és képzési modulok a Holotropic-Associaton of Europe weboldalán találhatók meg.

References[edit]

  1. Feelbettr (2016-04-13). "Holotrop légzés ™". Holotropic Association Europe. Retrieved 2022-09-15.
  2. "Mi a Holotrop Légzés™? - holotropic" (in magyar). Retrieved 2022-09-15.
  3. Feelbettr (2016-04-13). "Holotrop légzés ™". Holotropic Association Europe. Retrieved 2022-09-15.


This article "Holotróp Légzés" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Holotróp Légzés. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.