Sakis Gouzonis

From EverybodyWiki Bios & Wiki
Sakis Gouzonis
Sakis-Gouzonis-wiki-photo-01.jpg
Sakis Gouzonis in Elassona, Greece
Background information
Native name
Σάκης Γκουζώνης
Birth nameAthanasios Gouzonis
BornMarch 16, 1978
Thessaloniki, Greece
OriginElassona, Greece
GenresElectronic, Cinematic, Instrumental
Occupation(s)Composer, Orchestrator, Producer
InstrumentsSynthesizer, Keyboards, Piano
Years active2008–present
Websitewww.sakisgouzonis.com

Sakis Gouzonis (Greek: Σάκης Γκουζώνης, born March 16, 1978, known to his listeners simply as Sakis) is a Greek composer, orchestrator and producer of electronic music.

Until now, Sakis Gouzonis has released 15 electronic music albums, all of which are available on his official website [1]. In addition, he has won 10 international music awards and distinctions, and has gained hundreds of thousands of followers in many countries through social networks, such as MySpace [2] [3] [4] [5] [6]. It has all been done independently, with no record labels involved in supporting him.

Sakis Gouzonis is also one of those composers who prefer to use electronic musical instruments rather than computers to compose and orchestrate electronic music [7] [8].

Former BBC reporter Steve Sheppard wrote about Sakis Gouzonis: "...His sweeping melodies and stunning chord changes are a real testament to his undoubted talent..." [9]

Biography[edit]

Early Years[edit]

Sakis Gouzonis was born in Thessaloniki, Greece. At the age of ten, Sakis and his family moved to Elassona, which is located at the foot of Mount Olympus, the mythical place of the twelve Olympian gods.

Sakis had always dreamed of having his own electronic musical instrument. His dream came true in 1990 when he got his first electronic keyboard. Sakis immediately started composing and orchestrating music, without any conservatory education at all. Although he was very young, he had the innate ability to play music by ear, without the aid of music books.

In 2001, Sakis began working as an English teacher at a foreign language school. After about a year, Sakis bought his first professional music workstation, which he would later use to create a number of electronic music albums.

Two months before the 2004 Olympic Games, Sakis moved to Athens, where he continued working as an English teacher, while at the same time he continued composing original electronic music.

In September 2007, Sakis returned to the city of Elassona. As the internet began to radically change the way new emerging artists were discovered, his stay in Athens was no longer necessary.

Music Career[edit]

Electronic Music Albums[edit]

In September 2007, Sakis created his own recording studio in order to release his own electronic music albums. Since August 8, 2008, Sakis has released 15 electronic music albums, each containing 10 original music tracks. All music tracks have been composed, orchestrated, recorded, mixed and mastered by Sakis himself.

First Contact

On August 8, 2008, Sakis Gouzonis released his first electronic music album titled First Contact in MP3 and CD format. Kenneth Morton, editor and publisher of Highwire Daze, wrote about First Contact: "...Definitely a world-class act. Tunes such as Anthem Of Love, A Star Brighter Than Others and Give Me A Chance enchant the senses with their sheer vibrancy. Elegy is especially sweeping, sounding like a grand score to a big Hollywood epic..." [10]

Track List: Anthem Of Love, Journey To The Sky, Give Me A Chance, With All Of My Strength, Elegy, Electronic Ballroom, A Star Brighter Than Others, Sea Of Sorrow, Exodus, Time To Say Goodbye

New Earth

On September 9, 2009, Sakis Gouzonis released his second electronic music album titled New Earth in MP3 and CD format. MC Rydel, founding member of IMRadio, wrote about New Earth: "...One of the most popular artists on IMRadio, Sakis has given us From The Sky, Eternal Peace and Elohim. These instrumentals can mesmerize and inspire any listener anywhere on the globe..." [11]

Track List: From The Sky, A New Beginning, Elohim, Cosmic Crossroads, Eternal Peace, The Day Has Come, So This Is Heaven, Thank You For The Music, The Light Within Us, We Are All One

The Tree Of Life

On October 10, 2010, Sakis Gouzonis released his third electronic music album titled The Tree Of Life in MP3 and CD format. Michael Doherty, founder of Michael Doherty's Music Log, wrote about The Tree Of Life: "...One thing I love about this CD is that it causes my brain to think in images rather than words as I listen... It's not simply the lack of lyrics that causes that, but the vibrant and evocative tones that Sakis chooses. He is able to create a living, visual landscape through his music, which seems rare for electronica..." [12]

Track List: Seed Of Hope, Two Worlds United, To See Your Face, From The Four Winds, With Respectful Hearts, Sweet Joy, An Endless Love, Holy Cure, Eat And Live Forever, The Source Of Light

Ultimate Love

On November 11, 2011, Sakis Gouzonis released his fourth electronic music album titled Ultimate Love in MP3 format. Daniel Miller, music critic for Blazing Minds, wrote about Ultimate Love: "...Strong is a very melodic and well-produced song... Like The Sun would be the perfect song for the end of a sad movie, leading into the credits... Everyday Protection has the perfect pop music structure... Gouzonis is an excellent producer and songwriter..." [13]

Track List: Strong, When You Touch Me, Like The Sun, Everyday Protection, I Will Be There, Fly High, Memories, You Healed My Heart, Light In The Night, I Am The Way

Vast Victory

On December 12, 2012, Sakis Gouzonis released his fifth electronic music album titled Vast Victory in MP3 format. Steve Sheppard, music critic for One World Music and former BBC reporter, wrote about Vast Victory: "...A man much decorated in the world of international music and rated to be the biggest export Greece has ever had, Gouzonis really brings this home with the composition Lead Me Home... Till The End Of Time has a grandeur and a majestic quality about it that, after hearing, one would have to stand and applaud..." [9]

Track List: Now I Am Free, Heavenly Light, Lead Me Home, This Land Is Yours, Love From Above, I Am Your Provider, You Will Succeed, Be Like The Wind, You Are Not Alone, Till The End Of Time

Spiritual Unity

On August 13, 2013, Sakis Gouzonis released his sixth electronic music album titled Spiritual Unity in MP3 format. James McQuiston, editor and publisher of NeuFutur, wrote about Spiritual Unity: "...There is a richness to the compositions that provides an epic experience to anyone that is lucky enough to be listening..." [14]

Track List: Every Time We Talk, Joy Of My Heart, Happy, When We Are Together, Give Me All Your Love Tonight, Hand In Hand, Love Of My Life, For An Eternity, Wonderful Mystery, Now And Forever

Golden Heart

On July 14, 2014, Sakis Gouzonis released his seventh electronic music album titled Golden Heart in MP3 format. Rick Jamm, journalist of Jamsphere, wrote about Golden Heart: "...From the warm, celestial and uplifting textures of the opening The Power Of Your Love to the soothing, blissful and melodic More Than Words Can Say, and the rhythmic clockwork of You Are My Strength, as I listen to this music, I truly feel as if I'm floating through atmospheres, dancing among the stars, and watching a divine interplay among the heavens..." [15]

Track List: The Power Of Your Love, Higher And Further, On A Happy Sunday, Beautiful, To The One That I Love, Love In Action, More Than Words Can Say, Together Forever, Shine, You Are My Strength

A World At Peace

On June 15, 2015, Sakis Gouzonis released his eighth electronic music album titled A World At Peace in MP3 format. Brett Stewart, founder of Tilting Windmill Studios, wrote about A World At Peace: "...What makes A World At Peace intriguing is its attention to detail. These soundscapes that Gouzonis crafts feel authentic and original... For a long-winded, entirely instrumental electronic effort, A World At Peace conveys incredible emotion in its delivery... Gouzonis' eighth effort is a triumph of originality and nostalgia..." [16]

Track List: In Unity There Is True Strength, Hope, Pearls Of Wisdom, All Night Long, Bringing Light To Darkness, This Night Is Wonderful, Lovely Starry Night Skies, Feel This Precious Moment, Every Tribe And Every Nation, Glory

Liberating Truth

On May 16, 2016, Sakis Gouzonis released his ninth electronic music album titled Liberating Truth in MP3 format. Andrea Caccese, founder of The Bandcamp Diaries, wrote about Liberating Truth: "...His songs are what you would expect to hear within the soundtrack from a truly epic movie, accompanying and complementing beautiful imagery in a very special way; it's like a journey through sound..." [17]

Track List: A Breath Of Life, Deeper Places, To Be United, A Land Of Peace And Happiness, Time To Celebrate, Until We See All People Free, Across The Horizon, Ever Since The World Began, Refine Us All, Love One Another

Amazing Space

On April 17, 2017, Sakis Gouzonis released his tenth electronic music album titled Amazing Space in MP3 format. Beach Sloth, founder of Beach Sloth, wrote about Amazing Space: "Sakis Gouzonis sculpts a unique aural universe on the classically-informed ambient sweeps of Amazing Space. Cinematic in scope, Sakis Gouzonis creates kaleidoscopic seas of sound with multiple layers interacting in glorious ways..." [18]

Track List: Quest For Peace And Progress, Into The Stars, Mystic Power, Until The Sun Is Up Again, Zone Of Truth, X Is Waiting For Us, Hope In The Dark, Very Gently, Knight Of The Light, All Is One And One Is All

Open Horizon

On August 18, 2018, Sakis Gouzonis released his eleventh electronic music album titled Open Horizon in MP3 format. Team Drooble, a group of music critics for Drooble, wrote about Open Horizon: "Greece is a country with a tradition in both beautiful classic and electronic music, so there's no surprise these two not only meet, but fit so well in Open Horizon by Sakis Gouzonis... The tracks are very cinematic... Open Horizon is an album made with a lot of care, love and understanding of the craft..." [19]

Track List: A Healing Touch, Living Heroes, Stronger Every Minute, We Can Win, Forever Young, When Our Hopes Are High, For Every Man Who Has A Dream, Warm Hearts, Kind And Prudent, Beyond This Earth

Precious Time

On September 19, 2019, Sakis Gouzonis released his twelfth electronic music album titled Precious Time in MP3 format. Team Drooble, a group of music critics for Drooble, wrote about Precious Time: "...Thematically, the album is dedicated to our perception, understanding and appreciation of time... Once again, Gouzonis is flawless, not only in transforming his ideas and emotions into actual music, but also in handling a top-level sound production..." [20]

Track List: Always Bold And Strong, Peace And Love, Side By Side, Long Road, My Guiding Light, The Thrilling Power Of Now, I Will See You Again, Wise, Every Starry Night, On My Way

Desire For Light

On October 20, 2020, Sakis Gouzonis released his thirteenth electronic music album titled Desire For Light in MP3 format. Andrea Caccese, founder of The Bandcamp Diaries, wrote about Desire For Light: "...Sakis Gouzonis' thirteenth release, Desire For Light, is highly recommended to fans of old-school synth sounds, as well as to fans of modern score music, since it has a very lush, epic tone to it..." [21]

Track List: Stand Up And Shine, Surrounded By Your Warmth, Touch Of Hope, Thank You For Your Guidance, We Will Always Be Together, You Gave Me Life, Waves Of Pure Joy, Teach Me And Keep Me Safe, When You Are Here, Unique

Sweet Freedom

On November 21, 2021, Sakis Gouzonis released his fourteenth electronic music album titled Sweet Freedom in MP3 format. Team Jukebox Time, a group of music critics for Jukebox Time, wrote about Sweet Freedom: "...Overall, Sweet Freedom has all the elements of electronic music pertaining to experimentation, upbeatness and a musical cinematic canvas. Sakis Gouzonis has done remarkable work in the album by blending incredible sound patches and exquisite melodic tones..." [22]

Track List: You Are My Desire, Fly High And Free Them, I Will Rejoice, Show Me The Way, Walking With You, Victorious, Light In My Life, Tell Me, Time Is Precious, Peace Be With You

Wonderful Dream

On December 22, 2022, Sakis Gouzonis released his fifteenth electronic music album titled Wonderful Dream in MP3 format.

Track List: A Sunny Day, What I Want To Be, It Will Come True, I Still Remember You, You Bring Me Joy, There Is A Way, Strength From The Source, This Is The Night, It Feels So Good, Hope And Glory

All music albums released by Sakis Gouzonis from 2008 to date are available for free through his official website [23] [24] [4] [25] [26].

Social Networks[edit]

Sakis used in the past or is currently using the following social networks:

Sakis Gouzonis on MySpace

On October 17, 2007, Sakis Gouzonis created his official page on MySpace [27], once the world's largest social network. Within a short period of time, Sakis Gouzonis topped the MySpace Music Charts in Greece [28], and became the most popular Greek artist on MySpace with hundreds of thousands of friends [27]. He was the first and only Greek artist who gained hundreds of thousands of friends in 220 countries and territories through MySpace [2] [5]. Until the closing of the classic MySpace on June 12, 2013, Sakis Gouzonis was the most popular Greek artist on MySpace for almost six consecutive years. On June 12, 2013, the new MySpace replaced the classic MySpace. Although Sakis is not active on the new MySpace, his MySpace page is still online [27].

Sakis Gouzonis on iSound

On October 5, 2008, Sakis Gouzonis created his official artist site on iSound [29]. iSound was online until 2012. Sakis Gouzonis was the most popular Greek artist on iSound for almost four consecutive years. Additionally, Sakis Gouzonis was one of the Top 40 iSound artists globally.

Sakis Gouzonis on PureVolume

On October 20, 2008, Sakis Gouzonis created his official profile on PureVolume [30]. PureVolume was online until 2018, and it was once one of the world's largest music social networks. Sakis Gouzonis was the most popular Greek artist on PureVolume for almost ten consecutive years, as well as the only Greek artist to top the PureVolume Music Charts [31]. In 2018, Sakis Gouzonis had 378,423 fans and friends on PureVolume. Sakis Gouzonis was the first and only Greek artist to reach that level of fame and success on PureVolume.

Sakis Gouzonis on IMRadio

On December 13, 2008, Sakis Gouzonis created his official profile on IMRadio [32]. IMRadio was online until 2019. Sakis Gouzonis was the most popular Greek and international artist on IMRadio for almost five consecutive years. From March 3, 2009 to June 20, 2011, Sakis Gouzonis was also featured on the homepage of IMRadio five times.

Sakis Gouzonis on LinkedIn

On April 14, 2015, Sakis Gouzonis created his official profile on LinkedIn [33]. Today, more than 14,000 people follow Sakis Gouzonis on LinkedIn, and every day he receives a respectable number of visits, messages or comments.

International Music Competitions[edit]

Between 2007 and 2010, Sakis took part in the following music composition competitions:

Sakis Gouzonis in the Composition Competition

In 2007, Sakis Gouzonis participated in the international Composition Competition 2007 that was held in Volos. Sakis Gouzonis won 3rd Prize for his original electronic music composition Anthem Of Love and a Commendation Award for his original electronic music composition Give Me A Chance in the "Digital Dance Music" category [34]. The following year, in the Composition Competition 2008, Sakis Gouzonis won 3rd Prize for his original electronic music composition Elegy in the "Digital Dance Music" category [34]. Additionally, in the Composition Competition 2009, Sakis Gouzonis won 2nd Prize for his original electronic music composition Elohim in the "Electronic Pop Music" category [35] [5]. Furthermore, in the Composition Competition 2010, Sakis Gouzonis won 1st Prize for his original electronic music compositions Eternal Peace and Seed Of Hope in the "Digital Dance Music" category [36] [37] [38] [39] [40] [41]. All Prizes were awarded by Yorgos Foudoulis, chairman of the International Art Society and director of the Conservatory bearing his name. The Composition Competition, which was held annually from 2003 to 2016, attracted several artists from Greece, Cyprus, Albania, Bulgaria, Germany, France, the Netherlands, Poland, the United Kingdom, the USA, Canada, China and other countries.

Sakis Gouzonis in the UK Songwriting Contest

In 2009, Sakis Gouzonis participated in the UK Songwriting Contest 2009 that was held in London. In this competition, Sakis Gouzonis won a Semi-Finalist Award for his original electronic music composition Elohim in the "Instrumental" category. This particular music composition managed to stand out among approximately 6,000 international entries. The following year, in the UK Songwriting Contest 2010, for which the organizers received over 5,000 international entries, Sakis Gouzonis won two more Semi-Finalist Awards for his original electronic music compositions Elegy and Eternal' Peace in the "Instrumental" category [42] [43]. The 2010 judges were top producer and musical director Richard Niles, top producer and songwriter Simon Ellis, former BBC Radio 2 controller Lesley Douglas and other music professionals.

Sakis Gouzonis in the Meeting of Music & Poetry

In the 2nd Meeting of Music & Poetry 2009 that was held on November 14, 2009, at 6:00 p.m., at the Metaxourgeio of Nea Ionia, Volos, Greece, Sakis Gouzonis won 1st Prize for his second electronic music album, New Earth. This Prize was awarded by Yorgos Foudoulis, chairman of the International Art Society [44] [35] [5].

Official Website[edit]

Sakis Gouzonis official website

On August 1, 2008, Sakis Gouzonis launched his official website [1]. His official website made it easy for his listeners to find his biography in English and in Greek, his full discography in MP3 format, as well as photos and album covers in high resolution, album reviews, articles, interviews, news and other interesting stuff.

Press Coverage[edit]

To this day, Sakis has received extensive press coverage from both the Greek and international press.

Sakis Gouzonis in Greek media outlets

Sakis Gouzonis has received massive press coverage from Greek media outlets, including Eparhiakos Logos [34] [42] [45] [46], Imerisios Kirikas [47] [43], Eleftheria [48] [26], Tro-ma-ktiko [5], Tralala [35] [2] [23], Ta Nea tou Olympou [6], iNews [3], Flow [49], All Is Music World [50], Radio Greece [51], Cine Gear [52], Net Periodiko [53] [54] [36], Larissa Net [24] [55] [56] [57] [58] [59] [60], On Larissa [61] [62] [63] [64], Music Press [65] [66] [67] [37], Typologos [68], Elliniko Fenomeno [69], KavalaPress [4], Trikki Press [25], GoThess [70] [71], Paidis [72] [73] [74] [75] [38], MC News [76] [77], Kosmos Larissa [78] [79] [39], Amigo [80], Mic [81] [82], Elassona 884 [83] [84] [85], Trikala Ola [86], Best of Larissa [87], Trikalinos Typos [88] [40], PineiosNews [89], Lefteria [90], Trikala Culture [91] [92], Salaminion Vima [93] [94], Parallaxi [95] [96], Tirnavitika Nea [97] and Kozani Life [41].

Sakis Gouzonis in international media outlets

Additionally, Sakis Gouzonis has received massive press coverage from international media outlets, including Highwire Daze (USA) [10] [98], IMRadio (USA) [11], The Phantom Tollbooth (USA) [99], Blazing Minds (UK) [100] [13], Michael Doherty's Music Log (USA) [12], Cross Rhythms (UK) [101], Eyeplug (UK) [7], One World Music (UK) [9], Broadway World (USA) [102] [103] [104] [105], NeuFutur (USA) [14], Recovering The Self (USA) [106], Jamsphere (USA) [15] [107] [108], Beach Sloth (USA) [109] [110] [18], Music Talkers (UK) [111] [112] [113], Top40-Charts (USA) [114] [115] [116] [117], Tilting Windmill Studios (USA) [16], The Bandcamp Diaries (Italy) [17] [118] [119] [21], CrazyPellas (UK) [120], Artist Reach (USA) [121], 1 In Music (UK) [122], Stereo Stickman (UK) [123] [124], CreativInn (USA) [8], Indie Spoonful (USA) [125], We Are Going Nowhere (Indonesia) [126], RnM (India) [127], Sawdust & Gin (USA) [128], Exposed Vocals (USA) [129], Stepkid (USA) [130], MuzEnt (Pakistan) [131], TunedLoud (USA) [132], Drooble (Bulgaria) [133] [19] [20], Louder Than The Music (UK) [134] and JukeBox Time (USA) [22].

Discography[edit]

Main article: Sakis Gouzonis discography

Music Albums[edit]

All music albums have been composed, orchestrated, recorded, mixed and mastered by Sakis Gouzonis in his recording studio in Greece.

Release Year Music Album Title Composer, Orchestrator, Producer
2008 First Contact Sakis Gouzonis
2009 New Earth Sakis Gouzonis
2010 The Tree Of Life Sakis Gouzonis
2011 Ultimate Love Sakis Gouzonis
2012 Vast Victory Sakis Gouzonis
2013 Spiritual Unity Sakis Gouzonis
2014 Golden Heart Sakis Gouzonis
2015 A World At Peace Sakis Gouzonis
2016 Liberating Truth Sakis Gouzonis
2017 Amazing Space Sakis Gouzonis
2018 Open Horizon Sakis Gouzonis
2019 Precious Time Sakis Gouzonis
2020 Desire For Light Sakis Gouzonis
2021 Sweet Freedom Sakis Gouzonis
2022 Wonderful Dream Sakis Gouzonis

Music Tracks[edit]

All music tracks have been composed, orchestrated, recorded, mixed and mastered by Sakis Gouzonis in his recording studio in Greece.

 • 2008 - Anthem Of Love
 • 2008 - Journey To The Sky
 • 2008 - Give Me A Chance
 • 2008 - With All Of My Strength
 • 2008 - Elegy
 • 2008 - Electronic Ballroom
 • 2008 - A Star Brighter Than Others
 • 2008 - Sea Of Sorrow
 • 2008 - Exodus
 • 2008 - Time To Say Goodbye
 • 2009 - From The Sky
 • 2009 - A New Beginning
 • 2009 - Elohim
 • 2009 - Cosmic Crossroads
 • 2009 - Eternal Peace
 • 2009 - The Day Has Come
 • 2009 - So This Is Heaven
 • 2009 - Thank You For The Music
 • 2009 - The Light Within Us
 • 2009 - We Are All One
 • 2010 - Seed Of Hope
 • 2010 - Two Worlds United
 • 2010 - To See Your Face
 • 2010 - From The Four Winds
 • 2010 - With Respectful Hearts
 • 2010 - Sweet Joy
 • 2010 - An Endless Love
 • 2010 - Holy Cure
 • 2010 - Eat And Live Forever
 • 2010 - The Source Of Light
 • 2011 - Strong
 • 2011 - When You Touch Me
 • 2011 - Like The Sun
 • 2011 - Everyday Protection
 • 2011 - I Will Be There
 • 2011 - Fly High
 • 2011 - Memories
 • 2011 - You Healed My Heart
 • 2011 - Light In The Night
 • 2011 - I Am The Way
 • 2012 - Now I Am Free
 • 2012 - Heavenly Light
 • 2012 - Lead Me Home
 • 2012 - This Land Is Yours
 • 2012 - Love From Above
 • 2012 - I Am Your Provider
 • 2012 - You Will Succeed
 • 2012 - Be Like The Wind
 • 2012 - You Are Not Alone
 • 2012 - Till The End Of Time
 • 2013 - Every Time We Talk
 • 2013 - Joy Of My Heart
 • 2013 - Happy
 • 2013 - When We Are Together
 • 2013 - Give Me All Your Love Tonight
 • 2013 - Hand In Hand
 • 2013 - Love Of My Life
 • 2013 - For An Eternity
 • 2013 - Wonderful Mystery
 • 2013 - Now And Forever
 • 2014 - The Power Of Your Love
 • 2014 - Higher And Further
 • 2014 - On A Happy Sunday
 • 2014 - Beautiful
 • 2014 - To The One That I Love
 • 2014 - Love In Action
 • 2014 - More Than Words Can Say
 • 2014 - Together Forever
 • 2014 - Shine
 • 2014 - You Are My Strength
 • 2015 - In Unity There Is True Strength
 • 2015 - Hope
 • 2015 - Pearls Of Wisdom
 • 2015 - All Night Long
 • 2015 - Bringing Light To Darkness
 • 2015 - This Night Is Wonderful
 • 2015 - Lovely Starry Night Skies
 • 2015 - Feel This Precious Moment
 • 2015 - Every Tribe And Every Nation
 • 2015 - Glory
 • 2016 - A Breath Of Life
 • 2016 - Deeper Places
 • 2016 - To Be United
 • 2016 - A Land Of Peace And Happiness
 • 2016 - Time To Celebrate
 • 2016 - Until We See All People Free
 • 2016 - Across The Horizon
 • 2016 - Ever Since The World Began
 • 2016 - Refine Us All
 • 2016 - Love One Another
 • 2017 - Quest For Peace And Progress
 • 2017 - Into The Stars
 • 2017 - Mystic Power
 • 2017 - Until The Sun Is Up Again
 • 2017 - Zone Of Truth
 • 2017 - X Is Waiting For Us
 • 2017 - Hope In The Dark
 • 2017 - Very Gently
 • 2017 - Knight Of The Light
 • 2017 - All Is One And One Is All
 • 2018 - A Healing Touch
 • 2018 - Living Heroes
 • 2018 - Stronger Every Minute
 • 2018 - We Can Win
 • 2018 - Forever Young
 • 2018 - When Our Hopes Are High
 • 2018 - For Every Man Who Has A Dream
 • 2018 - Warm Hearts
 • 2018 - Kind And Prudent
 • 2018 - Beyond This Earth
 • 2019 - Always Bold And Strong
 • 2019 - Peace And Love
 • 2019 - Side By Side
 • 2019 - Long Road
 • 2019 - My Guiding Light
 • 2019 - The Thrilling Power Of Now
 • 2019 - I Will See You Again
 • 2019 - Wise
 • 2019 - Every Starry Night
 • 2019 - On My Way
 • 2020 - Stand Up And Shine
 • 2020 - Surrounded By Your Warmth
 • 2020 - Touch Of Hope
 • 2020 - Thank You For Your Guidance
 • 2020 - We Will Always Be Together
 • 2020 - You Gave Me Life
 • 2020 - Waves Of Pure Joy
 • 2020 - Teach Me And Keep Me Safe
 • 2020 - When You Are Here
 • 2020 - Unique
 • 2021 - You Are My Desire
 • 2021 - Fly High And Free Them
 • 2021 - I Will Rejoice
 • 2021 - Show Me The Way
 • 2021 - Walking With You
 • 2021 - Victorious
 • 2021 - Light In My Life
 • 2021 - Tell Me
 • 2021 - Time Is Precious
 • 2021 - Peace Be With You
 • 2022 - A Sunny Day
 • 2022 - What I Want To Be
 • 2022 - It Will Come True
 • 2022 - I Still Remember You
 • 2022 - You Bring Me Joy
 • 2022 - There Is A Way
 • 2022 - Strength From The Source
 • 2022 - This Is The Night
 • 2022 - It Feels So Good
 • 2022 - Hope And Glory

Awards and Distinctions[edit]

Winner of 1st Prize in the Composition Competition 2010 for his music track Seed Of Hope.

Winner of 1st Prize in the Composition Competition 2010 for his music track Eternal Peace.

Semi-Finalist in the UK Songwriting Contest 2010 for his music track Eternal Peace.

Semi-Finalist in the UK Songwriting Contest 2010 for his music track Elegy.

Winner of 2nd Prize in the Composition Competition 2009 for his music track Elohim.

Winner of 1st Prize in the 2nd Meeting of Music & Poetry 2009 for his music album New Earth.

Semi-Finalist in the UK Songwriting Contest 2009 for his music track Elohim.

Winner of 3rd Prize in the Composition Competition 2008 for his music track Elegy.

Winner of a Commendation Award in the Composition Competition 2007 for his music track Give Me A Chance.

Winner of 3rd Prize in the Composition Competition 2007 for his music track Anthem Of Love.

References[edit]

 1. 1.0 1.1 Sakis Gouzonis official website - SakisGouzonis.com
 2. 2.0 2.1 2.2 Ο No1 δημοφιλέστερος Έλληνας καλλιτέχνης του MySpace - Tralala (in Greek)
 3. 3.0 3.1 Ο πιο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης του MySpace - iNews (in Greek)
 4. 4.0 4.1 4.2 Νέο άλμπουμ από τον δημοφιλέστερο Έλληνα ηλεκτρονικό συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - KavalaPress (in Greek)
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Κυκλοφόρησε το 3ο CD του 8 φορές διεθνώς βραβευμένου συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Tro-ma-ktiko (in Greek) (this article is no longer available on Tro-ma-ktiko, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 6. 6.0 6.1 Ελασσονίτης είναι ο δημοφιλέστερος Έλληνας καλλιτέχνης του MySpace - Ta Nea tou Olympou (in Greek) (Ta Nea tou Olympou was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 7. 7.0 7.1 DozenQ – Sakis Gouzonis - Eyeplug
 8. 8.0 8.1 Sakis Gouzonis Interview - CreativInn
 9. 9.0 9.1 9.2 Vast Victory by Sakis Gouzonis - One World Music (this album review is no longer available on One World Music, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 10. 10.0 10.1 First Contact – Sakis Gouzonis – Self-released CD - Highwire Daze (this album review is no longer available on Highwire Daze, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 11. 11.0 11.1 Review of New Earth - IMRadio (this album review is no longer available on IMRadio, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 12. 12.0 12.1 Sakis Gouzonis: The Tree Of Life (2010) CD Review - Michael Doherty's Music Log
 13. 13.0 13.1 Sakis Gouzonis – Ultimate Love – Album Review - Blazing Minds (this album review is no longer available on Blazing Minds, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 14. 14.0 14.1 Sakis Gouzonis – Spiritual Unity – Review - NeuFutur
 15. 15.0 15.1 Sakis Gouzonis: Golden Heart gets into your very soul and enriches it - Jamsphere
 16. 16.0 16.1 Sakis Gouzonis – A World At Peace - Tilting Windmill Studios (this album review is no longer available on Tilting Windmill Studios, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 17. 17.0 17.1 Sakis Gouzonis – Liberating Truth - The Bandcamp Diaries
 18. 18.0 18.1 Sakis Gouzonis – Amazing Space - Beach Sloth
 19. 19.0 19.1 The beautiful electronic sound of Open Horizon by Sakis Gouzonis - Drooble
 20. 20.0 20.1 Precious Time with Sakis Gouzonis - Drooble
 21. 21.0 21.1 Sakis Gouzonis presents: Desire For Light - The Bandcamp Diaries
 22. 22.0 22.1 Exclusive: Sakis Gouzonis' stunning album Sweet Freedom - JukeBox Time
 23. 23.0 23.1 Ο Σάκης Γκουζώνης διαθέτει δωρεάν όλη τη δισκογραφία του - Tralala (in Greek)
 24. 24.0 24.1 Δωρεάν στο ίντερνετ η μουσική του Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Larissa Net (in Greek)
 25. 25.0 25.1 Νέο άλμπουμ από τον Ελασσονίτη Sakis Gouzonis - Trikki Press (in Greek)
 26. 26.0 26.1 Amazing Space... κυκλοφορεί - Eleftheria (in Greek)
 27. 27.0 27.1 27.2 Sakis Gouzonis on MySpace - MySpace
 28. MySpace Music Charts – Greece – Any Genre - MySpace (screenshot from the archive of SakisGouzonis.com)
 29. Sakis Gouzonis on iSound - iSound (screenshot from the archive of SakisGouzonis.com)
 30. Sakis Gouzonis on PureVolume - PureVolume (screenshot from the archive of SakisGouzonis.com)
 31. PureVolume Music Charts – All Genres – Signed & Unsigned - PureVolume (screenshot from the archive of SakisGouzonis.com)
 32. Sakis Gouzonis on IMRadio - IMRadio (screenshot from the archive of SakisGouzonis.com)
 33. Sakis Gouzonis on LinkedIn - LinkedIn
 34. 34.0 34.1 34.2 Διάκριση Ελασσονίτη μουσικού - Eparhiakos Logos (in Greek) (Eparhiakos Logos was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 35. 35.0 35.1 35.2 Το 3ο CD του 8 φορές διεθνώς βραβευμένου συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Tralala (in Greek)
 36. 36.0 36.1 Wonderful Dream – Η 15η δισκογραφική δουλειά του Σάκη Γκουζώνη - Net Periodiko (in Greek)
 37. 37.0 37.1 Sakis Gouzonis – Wonderful Dream | Κυκλοφόρησε το 15o άλμπουμ του - Music Press (in Greek)
 38. 38.0 38.1 Θαυμάσιο Όνειρο – Το νέο άλμπουμ του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - Paidis (in Greek)
 39. 39.0 39.1 Κυκλοφορεί το 15o άλμπουμ του Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Kosmos Larissa (in Greek)
 40. 40.0 40.1 Ο Ελασσονίτης συνθέτης Sakis Gouzonis κυκλοφόρησε το 15o άλμπουμ του - Trikalinos Typos (in Greek)
 41. 41.0 41.1 Ο πολυβραβευμένος συνθέτης Σάκης Γκουζώνης επιστρέφει φέτος με το 15ο άλμπουμ του που τιτλοφορείται Wonderful Dream (Θαυμάσιο Όνειρο) - Kozani Life (in Greek)
 42. 42.0 42.1 Διάκριση του Ελασσονίτη Sakis Gouzonis σε διαγωνισμό τραγουδιού - Eparhiakos Logos (in Greek) (Eparhiakos Logos was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 43. 43.0 43.1 Παγκόσμια διάκριση για Ελασσονίτη μουσικοσυνθέτη - Imerisios Kirikas (in Greek) (Imerisios Kirikas was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 44. 2η Συνάντηση Μουσικής & Ποίησης - in (in Greek)
 45. Διάκριση του Σάκη Γκουζώνη στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σύνθεσης 2010 - Eparhiakos Logos (in Greek) (Eparhiakos Logos was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 46. The Tree Of Life – Νέο CD από τον Σάκη Γκουζώνη - Eparhiakos Logos (in Greek) (Eparhiakos Logos was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 47. Νέο CD ηλεκτρονικής ορχηστρικής μουσικής - Imerisios Kirikas (in Greek) (Imerisios Kirikas was a printed newspaper, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 48. New Earth από τον Sakis Gouzonis - Eleftheria (in Greek) (this article is no longer available on Eleftheria, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 49. Συνέντευξη Σάκη Γκουζώνη - Flow (in Greek)
 50. Vast Victory – Νέο album του Σάκη Γκουζώνη - All Is Music World (in Greek)
 51. Νέα δισκογραφική δουλειά από το Σάκη Γκουζώνη - Radio Greece (in Greek) (this article is no longer available on Radio Greece, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 52. Δωρεάν η νέα δισκογραφική δουλειά του Σάκη Γκουζώνη - Cine Gear (in Greek) (this article is no longer available on Cine Gear, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 53. Desire For Light – Το 13ο άλμπουμ του συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Net Periodiko (in Greek)
 54. Sweet Freedom – To 14ο άλμπουμ του συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Net Periodiko (in Greek)
 55. Η 6η δισκογραφική δουλειά του Ελασσονίτη συνθέτη - Larissa Net (in Greek)
 56. Το έβδομο άλμπουμ του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - Larissa Net (in Greek)
 57. Νέα – η 11η – δισκογραφική δουλειά από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Larissa Net (in Greek)
 58. 12ο μουσικό άλμπουμ από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Larissa Net (in Greek)
 59. Ο Ελασσονίτης συνθέτης Sakis Gouzonis κυκλοφόρησε το 13o άλμπουμ του - Larissa Net (in Greek)
 60. Sweet Freedom: Τo νέο άλμπουμ του Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Larissa Net (in Greek)
 61. Κυκλοφόρησε η νέα δουλειά του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - On Larissa (in Greek)
 62. Spiritual Unity από τον πολυβραβευμένο Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - On Larissa (in Greek)
 63. 12ο μουσικό άλμπουμ από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - On Larissa (in Greek)
 64. Θαυμάσιο Όνειρο από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - On Larissa (in Greek)
 65. Open Horizon: Η ενδέκατη δισκογραφική δουλειά του Σάκη Γκουζώνη - Music Press (in Greek)
 66. Precious Time: 12ο μουσικό άλμπουμ από τον Σάκη Γκουζώνη - Music Press (in Greek)
 67. Ο διεθνώς πολυβραβευμένος Έλληνας συνθέτης Sakis Gouzonis κυκλοφόρησε το 13ο άλμπουμ του με γενικό τίτλο Desire For Light - Music Press (in Greek)
 68. Vast Victory από τον πολυβραβευμένο Έλληνα συνθέτη Sakis Gouzonis - Typologos (in Greek) (this article is no longer available on Typologos, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 69. Vast Victory από τον Έλληνα συνθέτη Sakis Gouzonis - Elliniko Fenomeno (in Greek)
 70. Νέο άλμπουμ A World At Peace - GoThess (in Greek) (this article is no longer available on GoThess, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 71. Σάκης Γκουζώνης: Liberating Truth - GoThess (in Greek) (this article is no longer available on GoThess, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 72. Κυκλοφόρησε διεθνώς η 9η δισκογραφική δουλειά του Σάκη Γκουζώνη - Paidis (in Greek)
 73. Amazing Space από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Paidis (in Greek)
 74. Precious Time – Τo 12ο μουσικό άλμπουμ του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - Paidis (in Greek)
 75. Ο Σάκης Γκουζώνης κυκλοφορεί το 14ο άλμπουμ του, Sweet Freedom - Paidis (in Greek)
 76. Ο Σάκης Γκουζώνης κυκλοφορεί την δέκατη δισκογραφική δουλειά του - MC News (in Greek)
 77. Θαυμάσιο Όνειρο – Το 15ο άλμπουμ του συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - MC News (in Greek)
 78. Ο Ελασσονίτης συνθέτης Sakis Gouzonis κυκλοφόρησε τo 13o μουσικό άλμπουμ του - Kosmos Larissa (in Greek)
 79. Γλυκιά Ελευθερία, το νέο μουσικό άλμπουμ του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - Kosmos Larissa (in Greek)
 80. Συνέντευξη: Sakis Gouzonis – Μουσικός - Amigo (in Greek)
 81. Sakis Gouzonis – Precious Time - Mic (in Greek)
 82. Σάκης Γκουζώνης – Sweet Freedom - Mic (in Greek)
 83. Νέα δισκογραφική δουλειά για τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Elassona 884 (in Greek)
 84. 12ο άλμπουμ από τον πολυβραβευμένο Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Elassona 884 (in Greek)
 85. Επιθυμία Για Φως – Το νέο άλμπουμ του Ελασσονίτη Σάκη Γκουζώνη - Elassona 884 (in Greek)
 86. 13o άλμπουμ από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Trikala Ola (in Greek)
 87. Desire For Light – Tο 13ο άλμπουμ του Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Best of Larissa (in Greek)
 88. Γλυκιά Ελευθερία, το 14ο μουσικό άλμπουμ του Σάκη Γκουζώνη - Trikalinos Typos (in Greek)
 89. Γλυκιά Ελευθερία – Νέο μουσικό άλμπουμ από το συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - PineiosNews (in Greek)
 90. Γλυκιά Ελευθερία – Το 14ο μουσικό άλμπουμ του συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Lefteria (in Greek)
 91. Γλυκιά Ελευθερία από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Trikala Culture (in Greek) (this article is no longer available on Trikala Culture, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 92. Ο Ελασσονίτης συνθέτης Sakis Gouzonis κυκλοφόρησε τo 15o μουσικό άλμπουμ του - Trikala Culture (in Greek)
 93. Γλυκιά Ελευθερία από το συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Salaminion Vima (in Greek) (this article is no longer available on Salaminion Vima, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 94. Ο Σάκης Γκουζώνης κυκλοφορεί τo 15o άλμπουμ του, Wonderful Dream - Salaminion Vima (in Greek)
 95. Γλυκιά Ελευθερία – Σάκης Γκουζώνης - Parallaxi (in Greek)
 96. Wonderful Dream – Sakis Gouzonis - Parallaxi (in Greek)
 97. Θαυμάσιο Όνειρο – Νέο άλμπουμ από τον Ελασσονίτη συνθέτη Σάκη Γκουζώνη - Tirnavitika Nea (in Greek)
 98. The grand artistry of Sakis Gouzonis - Highwire Daze (this interview is no longer available on Highwire Daze, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 99. New Earth - The Phantom Tollbooth
 100. Sakis Gouzonis: New Earth – Music Review - Blazing Minds (this album review is no longer available on Blazing Minds, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 101. Sakis Gouzonis – The Tree Of Life - Cross Rhythms
 102. Sakis Gouzonis releases 6th studio album, Spiritual Unity - Broadway World
 103. Greek composer Sakis Gouzonis releases 7th album, Golden Heart - Broadway World
 104. Greek composer Sakis Gouzonis to release new album in 2017 - Broadway World
 105. Wonderful Dream by award-winning composer Sakis Gouzonis - Broadway World
 106. Music across borders – A chat with Sakis Gouzonis - Recovering The Self
 107. Exclusive interview with Greek electronic music composer Sakis Gouzonis - Jamsphere
 108. Liberating Truth is unquestionably Sakis Gouzonis’ finest set of instrumental compositions - Jamsphere
 109. Sakis Gouzonis – Golden Heart - Beach Sloth
 110. Sakis Gouzonis – Liberating Truth - Beach Sloth
 111. Greek electronic composer Sakis Gouzonis releases 8th instrumental album - Music Talkers
 112. Sakis Gouzonis releases new album, Liberating Truth - Music Talkers
 113. Noted Greek composer Sakis Gouzonis releases new music album - Music Talkers
 114. Sakis Gouzonis releases 8th instrumental album titled A World At Peace - Top40-Charts
 115. Sakis Gouzonis reveals the release date of his 9th album - Top40-Charts
 116. Sakis Gouzonis releases his eleventh album, Open Horizon - Top40-Charts
 117. Sakis Gouzonis releases new album, Wonderful Dream - Top40-Charts
 118. Sakis Gouzonis (Interview) - The Bandcamp Diaries
 119. Sakis Gouzonis - The Bandcamp Diaries
 120. Interview with Sakis Gouzonis (Music Composer) - CrazyPellas
 121. Artist Review: Sakis Gouzonis - Artist Reach
 122. Interview: Sakis Gouzonis - 1 In Music
 123. Sakis Gouzonis – Liberating Truth - Stereo Stickman
 124. Sakis Gouzonis – Interview - Stereo Stickman
 125. Sakis Gouzonis – Liberating Truth - Indie Spoonful
 126. An interview with Sakis Gouzonis (Electronic Music Composer) - We Are Going Nowhere
 127. Sakis Gouzonis to release new instrumental album in April 2017 - RnM
 128. Greek producer Sakis Gouzonis avoids the rush of the mainstream electronic scene - Sawdust & Gin
 129. Interview with multi-award-winning Greek composer Sakis Gouzonis - Exposed Vocals (this interview is no longer available on Exposed Vocals, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 130. Sakis Gouzonis – Amazing Space - Stepkid
 131. Interview with Greek electronic music composer Sakis Gouzonis - MuzEnt (this interview is no longer available on MuzEnt, but there is a screenshot available on SakisGouzonis.com)
 132. Sakis Gouzonis releases 10th studio album – Amazing Space - TunedLoud
 133. Inspired by the beauty of our universe – Interview with Sakis Gouzonis - Drooble
 134. Sakis Gouzonis releases 13th studio album, Desire For Light - Louder Than The Music

External Links[edit]